Jocari | Détails

Jocari (latin iocari s’amuser, iocus jeu)

Site francophone de référence sur les jeux et jouets
des époques antique, médiévale et renaissante,
issu de la recherche scientifique

egypte_c procheorient_c grece_c rome_c moyenage_c vikings_c renaissance_c
   

Amsterdam, Rijksmuseum

Domaine public

Sorte de plateau de Jeu de l'Oie (?) destiné à l'apprentissage des lettres de l'alphabet.

Inscriptions
"Vermaaklyk A.B.C. Spel"

Texte
Bij dit SPEL, zijn even zoo veel genommer-
de Letters en een Bijkorfje, als hier op de Plaat
dezien worden ; deze plakt men op Bord of Kaart-
Papier
, die men daarna van elkander snijd, en in
een Zakje werpt.

1. Ieder Speler, zet Vier of Zes stukjens, om
‘t even van hoeveel waarden, op de Bij-Korf,
welke de Pot is waaröm gespeelt word.

2. Men laat het Nommer-Zakje, bij de Speelers
rondgaan, terwijl ieder bij de overgaave ‘er een
uittrekt, die hij wel mag zien, maar niet vertoo-
nen, voor dat de laatste getrokken heeft.

3. Die de B, C, D, F, G, H, J, K, M,
N, P, S, T
, of V trekt, moet op die Letter,
Eén zetten ; die ‘er bij eene volgende speeling
weder word afgehaalt, door den Speeler die
een van deze bezette Letters trekt.

4. Die een van de Vijf Vocaalen trekt, als :
A, E, I, O, U, neemt Twee uit de Pot ; maar
die de L, Q, R, W, X, of Y trekt, betaalt
Drie aan de Pot.

5. Die de Z trekt, neemt alles wat op den
Rand van het Spel staat.

6. Die het kleine Korfje trekt heeft de geheele
Poten al wat op den Rand Staat ; doch wanneer
in dezelve rondgang, het Korfje en de Z, mogt
getrokken worden, blijft de Z zijn winst behou-
den ; en het Korfje moet zich dan alleen met de
Pot vergenoegen. Daarom moeten de Speelers
hun getrokken Nommers zoolang voor zich hou-
den, tot de laatste getrokken heeft ; en dan te
gelijk open leggen ; on te zien, wat ‘er betaalt
en genooten moet worden.

     -----     -----     -----     -----     -----

Lieve Kind’ren ! wildt gij Speelen,
Speel dan naerstig op dit Spel ;
Gij kunt hier genoegens deelen,
En uw Tijd besteedt gij wel.

‘k Wilde aan u dit Leer-Spel geeven,
Om dat ge in uw ted’re jeugd,
Moet naar ’t doel der Wijsheid streeven ;
Op het pad der zuiv’re deugd.

Kan dit Spel uw hart vermaaken ?
Trekt het uw genegenheén ?
Laat uw ijver-vuur dan blaaken ;
‘t Strekt
Tot Nut Van ‘T Algemeen.

J. HAZEU,C. Zoon.

     -----     -----     -----     -----     -----

Te AMSTELDAM, bij AREND BAKKER, Boekdrukker op ‘tWater, bij den Dam.
De Prijs is : Opgeplakt met de Lootjens, 3 Stuiv. Afgezet 6 Stuiv. Onopgeplakt 1 ½ Stuiver.

Datation
Vers 1780-1795

Provenance
Amsterdam (Pays-Bas)

Auteur
Johannes Hazeu Cornelisz
Jan Oortman, imprimeur
Arend Bakker, éditeur

Matériau
Estampe

Dimensions
H 41,2 cm x L 30,3 cm

Nombre de cases
26

Conservation
Rijksmuseum, Amsterdam
Inventaire n° RP-P-OB-88.078

Détail

 

Rechercher
Dans les jeux et jouets

Dans les sources

Dans la bibliographie

Index général
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z